Klik her for at vise menu

PR Offset er et svanemærket og FSC®-certificeret trykkeri - læs mere om Nordisk Miljømærkning og FSC® nedenfor.

Svanen

Svane logo - PR Offset Et svanemærket trykkeri er et trykkeri, der har fået Svanelicens til trykkeriets produktion af tryksager, og det betyder, at virksomheden følger de nordiske kriterier for at opnå miljømærket. Kriterierne er fastsat på baggrund af en vurdering af produktets livscyklus - fra vugge til grav - og hvad den miljømæssigt set bedste del af markedet kan præstere. Trykkeriet har dermed vist, at de opfylder en række miljøkrav, der gør, at trykkeriets produktion er blandt de mindst miljøbelastende trykkerier. Derved sikrer man, at produktet har gode miljøegenskaber inden for sin produktkategori, samt at der er taget særlige hensyn til sundhed, og at kvaliteten er i orden.

Kriteriedokumentet findes på Miljømærkning Danmarks hjemmeside

Kravene strammes jævnligt op og er baseret på en vurdering af råvarer, kemiske tilsætninger og produktionsprocesser. Også produktets kvalitet, emballage og den senere affaldshåndtering er der krav til. Kravene omfatter i første omgang trykprocessen og det papir og de kemikalier, som trykkeriet anvender. Svanen præmierer også produktion, der gør genanvendelse af tryksagerne lettere.

Miljømærkning Danmark (www.ecolabel.dk) kontrollerer, at virksomheden lever op til kriterierne.

Trykkeriet skal etablere en journalføring af dokumentationen, der ligger til grund for, at miljømærkekravene overholdes. Journalføringen skal sikre, at trykkeriet en gang om året, så længe licensen er gyldig, kan lave en årsopgørelse over forbrug af fx alkohol, papir, energi og varme, brug af leverandører m.m. og lave en pointberegning på baggrund af disse oplysninger (udfylde den elektroniske ansøgning).

Forest Stewardship Council® (FSC)

FSC Maerkning - PR Offset

FSC (Forest Stewardship Council) har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Dette sker blandt andet med udgangspunkt i følgende principper::

 • Der fældes ikke mere træ end skovene kan nå at reproducere
 • Truede træsorter og udsatte områder bevares
 • Vandløb, jordbund og sårbare økosystemer beskyttes
 • Dyr og planteliv beskyttes
 • Arbejderne får ordentlig løn, uddannelse og adgang til sikkerhedsudstyr
 • Oprindelige folks rettigheder til skovene respekteres

FSC-mærket er en garanti for, at certificerede skove bliver drevet bæredygtigt, hvilket blandt andet medfører at træerne fældes på en skånsom måde og over et bredt område, så skovdækket er nogenlunde konstant. FSC er den eneste globale mærkningsordning, der har bred opbakning fra bl.a. WWF, Greenpeace og Verdens Skove.

For at kunne sætte FSC-mærket på tryksagen skal trykkeriet være omfattet af sporbarhedscertificeringen i henhold til FSC's standarder.

Der udføres årlige uafhængige kontrolbesøg, og det kontrolleres at trykkeriet:

har opbygget og implementeret en sporbarhedsprocedure med angivelse af ansvarsfordeling og en plan for uddannelse af medarbejdere.
har dokumentation for køb og salg af FSC certificered råvarer og produkter.
sikrer at al anvendelse af FSC-logo og varemærker sker ifølge gældende retningslinjer.

Standarden for FSC findes på FSC's hjemmeside

Vores referencer

 • T. Hansen logo
 • Honda Motors Europe
 • ISIS
 • Kentaur Workwear
 • Rudolph Care
 • Shipping.dk Logo
 • Le Klint
 • ALSO
 • Oles Chokolade Logo
 • JYSK
 • Gyldendal
 • Bog og Ide